MICHIEL HENDRYCKX

TEKSTEN

Het geile gevaar

Als straks de 100ste verjaardag van de Groote Oorlog wordt herdacht, zullen eens te meer alleen mannenverhalen worden naverteld. Hoogstens komt een handvol moedige verpleegsters in beeld, maar over de duizenden vrouwen die aan weerszijden van het front in de prostitutie zaten, zal in alle talen worden gezwegen. Tussen troost en tristesse.
Download: pdf – 8MB

Een analfabeet in Japan

Wat staat er in de Japanse winkelrekken? Hoe gaat het eraan toe in een volks restaurant? Zijn er bakkers? Zijn de Japanners hoffelijk in het verkeer? Giechelen alle Japanse vrouwen? Is het er inderdaad zo netjes? En slapen ze echt op tatami's en futons? Zijn de muren van papier? Zou ik er kunnen wonen?
Download: Een analfabeet in Japan – E-boek.

Mijn moedertaal is zwart-wit

interview in de Standaard 19-09-09
Downloads: Mijn moedertaal is zwart-wit Alsjeblief, wees nieuwsgierig Dolen ... ... .

Brief aan mijn moeder

Liefste Moetje,
Je brief was niet echt een verrassing. Ik ben altijd blijven hopen dat je zou schrijven. De zussen hebben me nooit willen geloven. Ik moest stoppen met nieuws van je te verwachten...

Kind aan zee

Ik ben geboren in Adinkerke, november 1951 was de maand. Om precies te zijn, op de eerste verdieping van ons huis in de Stationsstraat....

De beer van Pompom

Ik was de jongste thuis. Had twee oudere zussen en 'cultuurminnende' ouders zoals dat toen heette. In musea kwamen we zelden. De kunst werd thuis beleden aan de hand van 'schone' vierkleuren reproducties...